Ε.Σ.Π.Α.

Ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάρου είναι από τα αρχαιότερα κλαδικά σωματεία στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε την 10 η Μαΐου του 1929 ως Σύλλογος Επαγγελματιών Πάρου.

Ιδρυτικά μέλη του ήσαν οι:

Ιάκωβος Ραγκούσης Εμμανουήλ Βαβανός Δημήτριος Τραντάφυλλος Αθανάσιος Πρωτολάτης Σταμάτιος Μαύρης Ιωάννης Μουρλάς Ιωάννης Αλεβιζακης Σπύρος Πυργής Στυλιανός Τριαντάφυλλος Το διοικητικό συμβούλιο ήταν τότε πενταμελές.

Στην συνέχεια ο Σύλλογος μετεξελίχθηκε σε σύλλογο παντοπωλών κάτι όχι ασυνήθιστο γιατί εκείνοι αρκούσαν τότε κάθε εμπορική δραστηριότητα.

Την 17.10.1972 άλλαξε πάλι το καταστατικό και μετονομάστηκε σε « Εμπορικό Σύλλογο», περιέλαβε δε στις τάξεις του και τους εμπόρους της Αντιπάρου.

Στις ημέρες μας ο Εμπορικός σύλλογος Παρου Αντιπάρου αναπτύσσει μια αξιόλογη δραστηριότητα που δεν στέκεται μόνο στα συντεχνιακά θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της παρου και Αντιπάρου , αλλά έχει έντονη παρουσία στα κοινωνικά θέματα που απασχολούν και τα δυο νησιά μας συμμετέχοντας και καταθέτοντας τις απόψεις-προτάσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους στα νησιά μας

Είναι μεγάλη η ευθύνη που έχουμε αναλάβει απέναντι στους επαγγελματίες και στους κατοίκους μας , για αυτό η προσπάθεια μας είναι όπου συμμετέχουμε, (Δ.Σ. ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, επιτροπές, συναντήσεις, συσκέψεις, κ.λ.π.) να είμαστε συνεπείς, συνεργάσιμοι προσφέροντας στο τόπο μας το καλύτερο.

Σκοποί:

Ως σκοπούς του έχει προτάξει:

α) Την μέριμνα για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

β) Την υποστήριξη και ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του και απέναντι στα λοιπά μέλη της Ελληνικής εμπορικής τάξης.

γ) Την προαγωγή του Εμπορίου και ειδικότερα του Ελληνικού , σε συνδυασμό με τα γενικότερα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Διατελέσσαντες Πρόεδροι του Ε.Σ.Π.Α.

Μιχάλης Πώλος 1972 Κωνσταντίνος Μουρλάς 1975 Στέλιος Φραγκούλης 1978 Πέτρος Τριαντάφυλλος 1983 Ελευθέριος Ντόλκας 1984 Ιωάννης Κολιόπουλος 1986 Αντώνης Σαρικάκης 1987 Μιχαήλ Πώλος 1988 Αναστάσιος Σαρρής 1994 Χρήστος Βαλσαμής 1998 Νικόλαος Γκίκας 2000 Δημήτριος Μερεμέτης 2002 Στέλιος Βιώνης 2004 Απόστολος Αλιπράντης 2007 Απόστολος Αλιπράντης 2009
http://www.esparou.gr/default.asp +30 22840 22262 | +30 22840 22262