Aliki & Ageria - emergencies

Directory

Aliki & Ageria

Aliki & Ageria
 
 
 

Community Doctor's Office of Ageria

The public doctor service of Ageria and Alyki.

+30 22840 91277 | Ageria

Paros Airport

 

+30 22840 90900 | Parikia-Aliki Road