Αγορά Κατοικιών και Οικοπέδων, Κατασκευή Αναέλ Αντίπαρος