Τιμοκατάλογος


Καταχωρήσεις

Βασική καταχώρηση

€100/έτος

Βασική καταχώρηση στο Parosweb με link στις ιστοσελίδες σας.

Pay per Click μπάνερ

€0.25/κλικ

Μπάνερ κειμένου.
Εμφανίζεται σε οποιεσδήποτε σελίδες της επιλογής σας. Το PPC μπάνερ στην Αρχική μας Σελίδα κοστίζει €0,35.Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.

Ultra καταχώρηση

€400/έτος

Μεγάλο μπάνερ με εικόνα.
Εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις στις λίστες.

Premium καταχώρηση

€300/έτος

Μεσαίο μπάνερ με εικόνα.
Εμφανίζεται στις δεύτερες από την κορυφή θέσεις στις λίστες.

Advanced καταχώρηση

€200/έτος

Μικρό μπάνερ με εικόνα.
Εμφανίζεται στις τρίτες από την κορυφή θέσεις στις λίστες.