Πάρος Νάουσα Ξενοδοχείο Πέτρες, Μικρό Λουξ Ξενοδοχείο