Βίντεο για την Πάρο

 
 
 

Γιορτή Σποράς στην Πάρο 2010 από το Κέντρο Tao's στο YouTube.


Η πρώτη σπορά στην Πάρο και τις Κυκλάδες μέσω της περμακουλτούρας, με τη μέθοδο της φυσικής σποράς. τέσσερις ημέρες με ανταλλαγή γνώσεων, έμπνευση, εμπειρία και διασκέδαση, στα πλαίσια του project “Paros Going Green” που οργανώνει το Κέντρο Tao's σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας και τους ανθρώπους της Πάρου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε www.permaculture-greece.org

Παραγωγή: Tao's Center

© Copyright Tao's Center – All Rights Reserved