Πάρος Μικρές Αγγελίες - Στούντιο προς Ενοικίαση στην Παροικιά, με το μήνα