Το δικηγορικό γραφείο του Ι. Ανδρεόπουλου, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Παροικιάς της Πάρου, Πλατεία Μαντώ Μαυρογέννους.

http://www.paroslawyers.com/ +30 22840 24765 | +30 22840 42388