Πάρος Μουσείο Ελληνικές Τοπικές Φορεσιές, Λαογραφική Συλλογή Νάουσας