Πάρος Πολίτικη Κουζίνα, Εστιατόριο Έφεσος - Παροικιά