Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης - Πάρος Κυκλάδες

Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Όλες οι νέες κατασκευές χρειάζεται να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ίδιο για κάθε ακίνητο που ενοικιάζεται ή πωλείται.

Ο Διονύσιος Ζώης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ΔΠΘ, Master of Science Συστήματα Αυτοματισμού ΕΜΠ και Master of Business Administration in Telecommunications ΕΚΠ, είναι Ενεργειακός επιθεωρητής Γ’ Τάξης για ενεργειακές επιθεωρήσεις νεόδμητων και υφιστάμενων κατοικιών και αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ.
Μπορείτε να υπολογίσετε την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή ΕΔΩ .

Η τεχνογνωσία του Τεχνικού Γραφείου του κ. Ζώης περιλαμβάνει επίσης Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων και Εκτίμηση ακινήτων.

http://www.energeiakos.net/ +30 6934 591906 |