Περιορισμοί που σχετίζονται με την Κίτρινη ζώνη, Επίπεδο 2 – Επιτήρησης >> covid19.gov.gr/covid-map/