Δημοτικές Αρχές & Υπηρεσίες - Κώστος - ανοιχτό όλο το χρόνο