Δημοτικές Αρχές & Υπηρεσίες - Αλυκή και Αγκαιριά

Κατάλογος

Αλυκή και Αγκαιριά

Αλυκή και Αγκαιριά
 
 
 

Κοινότητα Αγκαιριάς

 

+30 22840 91281 | Αγκαιριά

Αγροτικό Ιατρείο Αγκαιριάς

Δημόσιος ιατρός για Αγκαιριά και Αλυκή.

+30 22840 91277 | Αγκαιριά