Πάρος Παροικία Χειροποίητο Κόσμημα, Κατάστημα Ανθεμίς