Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων Αλυόνη, Πάρος