Απρίλιος

150 € / ημέρα (το σπίτι έχει κεντρική θέρμανση)

Μάιος

120 € / ημέρα

Ιούνιος και 1-15 Ιουλίου

150 € / ημέρα

16 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου

200 € / ημέρα

21 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου

120 € / ημέρα

Οκτώβριος μέχρι Μάρτης

800 € / μήνα (περιλαμβάνει κεντρική θέρμανση)

Ελάχιστη περίοδος ενοικίασης

1 εβδομάδα