Εστιατόριο Η Άγκυρα, ψητά της ώρας σούβλες, Δρυός Πάρος