Η Κουρσέβα είναι μια συλλογική προσπάθεια που στόχο έχει να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά, να ενεργοποιήσει δημιουργικές δυνάμεις που όλοι έχουμε, να προτείνει ένα οικονομικό μοντέλο που προσβλέπει στο κοινό όφελος, στην αυτάρκεια της τοπικής οικονομίας και στην αλληλεγγύη.

http://kourseva.gr/ +30 6936 842488, +30 6997 116894 |