Περιφερειακός - παραδοσιακός οικισμός

Κατάλογος

Περιφερειακός

 
 
 

ΔΕΗ

The Public Electricity Company

(central offices) +30 22840 22131, (service) 22840 21241, (electricity factory) 22840 52511 & 51450 | Παροικιά, Περιφερειακός