Αλυκή και Αγκαιριά - Χρήσιμες Πληροφορίες

Κατάλογος

Αλυκή και Αγκαιριά

 
 
 

Κοινότητα Αγκαιριάς

 

+30 22840 91281 | Αγκαιριά

Αγροτικό Ιατρείο Αγκαιριάς

Δημόσιος ιατρός για Αγκαιριά και Αλυκή.

+30 22840 91277 | Αγκαιριά

Αερολιμένας Πάρου

 

+30 22840 90900 | Δρόμος Παροικιάς - Αλυκής